GERDA MALAPERIS PDF

“La unua parto de ĉiu leciono estas ĉapitro el la romano “Gerda malaperis!” de Claude Piron, kaj la kompleta teksto de la romano estas tiel reproduktita. Bonvolu . Gerda Malaperis. 4. ĈAPITRO 1 (UNU). Aŭdu ĉapitron 1 ĉe interreto http://www. (En universitata restoracio). “Gerda Malaperis” y “La Gerda Kurso”. The book “Gerda Malaperis” was also written that way. It is easy to understand the first chapter after.

Author: Dalrajas Mezigul
Country: Uruguay
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 11 August 2012
Pages: 441
PDF File Size: 7.14 Mb
ePub File Size: 3.5 Mb
ISBN: 277-1-25456-745-4
Downloads: 23706
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mahn

Links to download videos and their text You can download the videos in several formats.

Gerda reiris hejmen, al siaj filino kaj edzo. Tiel mi scios kiel eble plej multe pri li. A movie is available on DVD. Kredu min, en via tuta vivo, tio estos la lasta fojo, kiam vi rompis promeson.

Gerda malaperis! – Vikifontaro

The mystery begins when three college students witness the strange disappearance capture? Kion mi faros, se li ekstaros kaj foriros? The pages are half size. Tiu ulo, tiu nova studento Note that Gerda malaperis is available on DVD and maybe on youtube. Mi trinkos brandon plezure, sed unue mi trinku akvon. Ni decidos poste, kion ni faros el vi. These sound files are “mono”, low quality.

  4WS2EM10 45 PDF

Sed Bob rapidis al la flughaveno. Eble li opinias, ke tiu flegistino tro emas paroli, kaj do ne estas fidinda.

Gerda malaperis!

Se mi farus nur tion, kion mi rajtas fari, mi farus nenion. Ni prefere uzu la faktojn. En la universitata memserva restoracio, Linda malxperis kaj pensas. Kio okazis post la telera, glasa kaj turkakafa milito?

Nek al mia patro, nek al mia patrino. The text is in 12 pdf files with 4 pages in each file, 52 pages in total. Neniu do zorgis pri la malaperinta papero. From Wikipedia, the free encyclopedia. Mi tiom deziras reiri hejmen.

Even if the instructions are in Spanish, the Esperanto-text is helpful. Kial tiu tro parolema flegistino ne gegda unu el ili? Kion mi faru, se li iros eksteren? Sincere, vi povas danki Dion, ke nur amatoroj planis kaj realigis tiun aferon. Kaj mi ne laboras tro multe. Bruo de multaj homoj. En aliaj lingvoj Aldoni ligilojn. You can download the text and the sound.

Faru, kion ili volas. Li estas tro malproksima. Mi havis la saman penson kiel vi.

Read this before sending me the first lesson. Sed, kiel mi jam diris, miaj zorgoj koncernas aferojn, pri kiuj mi ne rajtas rakonti. Clicking it when the program is trying to repeat or to record, will produce an exit with error. Sed al kiu alia li povus malaperi turni? Mi ne sciis, kion fari.

  BUDIDAYA HAMSTER PDF

Lia sanstato ne lasis multe da espero. Ilia sinteno estas tute malsama: Nu, mi ne volas esti malafabla kun tiel bela knabino, kiel vi. Works in 28 languages.

Ili ne volas diri. Se vi estus konsentinta labori por ni, vi jam estus plene sata. Kaj nun li sentas sin ema zorgi pri Linda. Du gestudentoj — Tom kaj Linda — rimarkis, ke alta blondulo metas ion en la tason de Gerda. En aliaj projektoj Vikipedio.

Pardonu min, sed mlaaperis ne konas la tradiciojn. It is suitable for beginners trying to improve their grasp of the Esperanto language, and a rehearsal of mwlaperis grammar and an entertaining story. Alian fojon li provas, sen pli da sukceso. Mi tute ne volas diri al la mslaperis, ke ni ludis tie. Oni ne kaptas homon por la simpla plezuro travivi aventuron! Eble Ronga, la lingvistika profesoro, nur deziris, ke bela virino kunlaboru kun li.

Ne, Ne, mi petas vin, ne rigardu.